วิธีเพลิดเพลิน

เดินบนสันเขาข้ามเทือกเขาน้อยใหญ่มุ่งหน้าสู่ยอดเขา
(ฤดูใบไม้ผลิ – ฤดูใบไม้ร่วง)

เฝ้าดูความน่ารักของพืชพันธุ์ป่าไม้บนภูเขาสูง เฝ้าดูนกหรือสัตว์ป่าและผีเสื้อ เป็นต้น
(ฤดูใบไม้ผลิ – ฤดูใบไม้ร่วง)

ปีนภูเขาน้ำแข็ง : บริเวณน้ำพุร้อนนัตสึซาว่าโคเซ็น
(ฤดูหนาว)

ชมวิวไปพร้อมๆ กับความรู้สึกหวาดเสียวในบริเวณเขตสันเขาที่เป็นโขดหินในเขตเทือกเขาสูง หน้าผาและบริเวณที่มีโซ่ให้จับตามทางเดิน
(ฤดูใบไม้ผลิ – ฤดูใบไม้ร่วง)

ปีนภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ (ใช้ขวานน้ำแข็ง, รองเท้าตะปู, ไม้เท้าเดินป่า) : ส่วนใหญ่เป็นที่ภูเขาอิโอดาเกะ,ภูเขาเท็นกุดาเกะ
(ฤดูหนาว)

น้ำพุร้อน (มากมายทั้ง นัตสึซาว่าโคเซ็น, น้ำพุร้อนฮงซาว่า, คาราซาว่าโคเซ็น, ชิบุโนะยุ, อีนะโกะยุ เป็นต้น)
(สามารถเพลิดเพลินได้ทุกฤดูกาล !)

เขตที่ปกคลุมด้วยต้นไม้ในเขตกึ่งเทือกเขาสูง  ป่าดงดิบที่เต็มไปด้วยพฤกษชาติและต้นมอสที่อุดมไปด้วยความชุ่มชื้นทั่วทั้งแถบ
(ภูเขายาซึงาตาเกะมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 2,500 เมตร จึงถูกจัดให้อยู่ในประเภทเขตเทือกเขาสูง การจำแนกพืชพันธุ์ของป่าไม้ก็อยู่ในระดับเดียวกัน)
(ฤดูใบไม้ผลิ – ฤดูใบไม้ร่วง)

เดินป่าด้วยรองเท้าเดินบนหิมะ : ส่วนใหญ่เป็นที่ภูเขาเนอิชิดาเกะ,หุบเขานัตสึซาว่า
(ฤดูหนาว)
สำหรับการถ่ายรูปหรือสเก็ตช์ภาพ สามารถเพลิดเพลินกับการถ่ายภาพและวาดภาพสิ่งต่างๆ ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น
(สามารถเพลิดเพลินได้ทุกฤดูกาล !)