กระท่อมบนภูเขาทั้ง 3 แห่งของอิโอดาเกะซันโซกรุ๊ป

ยินดีต้อนรับสู่อิโอดาเกะซันโซ

อิโอดาเกะซันโซเป็นกระท่อมบนภูเขาที่ตั้งอยู่ใจกลางประเทศญี่ปุ่นในบริเวณพื้นที่ปีนเขาที่ได้รับความนิยม ตั้งอยู่ระหว่างภูเขาอิโอดาเกะและภูเขาโยโกะดาเกะในเทือกเขายาซึงาตาเกะ สามารถชมทิวทัศน์ของปล่องภูเขาไฟขนาดใหญ่ที่สุดในบริเวณภูเขายาซึงาตาเกะ รวมทั้งเพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามของภูเขาน้อยใหญ่ที่มีระดับความสูง 3,000 เมตร อย่างภูเขาไฟฟูจิจากยอดเขา เป็นต้น

เว็บไซต์ท่องเที่ยวบริเวณภูเขายาซึงาตาเกะ (ภาษาอังกฤษ)

Iodake Mountain Hut